Wie zijn we?

Als onafhankelijke vzw bouwen we projecten uit in het Zuiden van Kameroen. Zowel in België als Kameroen zijn onze eigen vrijwilligers actief.

Wat doen we?

We streven naar duurzame verandering in het zuiden van Kameroen en werken daarom op verschillende gebieden.
 

Waarom we doen wat we doen

Bestuur

Onze raad van bestuur

Jaarverslagen

Kijk onze jaarverslagen in

Waar is Irie actief?

In het Zuiden van Kameroen

Strategie

Over onze strategie

Wie zijn we?

Onze visie

Irie is een organisatie met een humane roeping. Onafhankelijk en met respect voor verschillende culturen streeft Irie met een open en positieve ingesteldheid naar geluk en vrede in de wereld. Wij werken naar een democratische wereld toe, waar “menselijkheid” op de eerste plaats komt, naar een maatschappelijk kader waar men elkaars normen en waarden dient te respecteren.

Dit doen we niet alleen door grote uitdagingen aan te gaan, maar ook door anderen te inspireren. Het golf-effect dat hier het gevolg van is, dient verder uit en vormt een voortdurende inspiratie voor mensen en bedrijven in de hele wereld.

Irie is een neutrale, onpartijdige en onafhankelijke organisatie. We verlenen hulp aan volkeren in moeilijkheden, zonder onderscheid van ras, cultuur, geslacht, religie, levenbeschouwing of politieke opvatting. Irie is volledig onafhankelijk ten opzichte van alle politieke, economische of religieuze machten. Wij zorgen ervoor dat het werven van fondsen op een ethische manier gebeurt. De verworven fondsen worden zeer oplettend gebruikt voor het verwezenlijken van onze projecten.

Ons bestuur

Irie is opgericht door Myriam Leunens (voorzitter), Jean-Yves Elemva (secretaris) en Ken Leroy (ondervoorzitter). Samen met vrijwilligers in België en Kameroen zetten ze zich in om de projecten te realiseren. Irie is erkend in Kameroen, hier is Marie-Louise Nndo Ntjam de vertegenwoordiger.

I R I E : “Intercultural Resources for International Evolution” Irie betekent ook: “alles wat goed is”, “vredelievende vibraties” (Jamaïca)

Wat doen we?

We werken samen met de plaatselijke bevolking, bouwen relaties op, verhogen de kwaliteit van het leven in Noord en Zuid. Projecten worden in hun geheel gezien:

  • Onderwijs kan niet zonder een goede gezondheidszorg
  • Voedselzekerheid kan niet zonder een degelijke landbouw
  • Emigratie wordt verminderd door duurzame ontwikkeling
  • Economische groei
  • Perspectief en vertrouwen in eigen land

Al deze zaken hangen samen en worden zoveel mogelijk in de goede volgorde aangepakt, project per project.

Doelstellingen:

  • De integriteit en de autonomie van de betrokkenen bevorderen
  • Respect voor de menselijke waardigheid.
  • Gerechtigheid, gelijkheid en verdraagzaamheid bevorderen in al zijn vormen en overal ter wereld.
  • Streven naar een eerlijke, vredelievende wereld vol diversiteit.
  • Iets betekenen voor anderen

Waarom we doen wat we doen

De idee om Irie  op te starten ontstond vanuit de vraag hoe maatschappelijk kan worden bijgedragen tot een betere wereld; humaner, vredevoller, liefdevoller, vrijer, gelukkiger ….

Irie ivzw  is een internationale, onafhankelijke, autonome humanitaire organisatie die staat voor respect, voor het leven in al zijn vormen en diversiteit, solidariteit en vrede. Ze probeert te helpen een humanere wereld te realiseren en wordt hierin geleid door de principes van neutraliteit en onpartijdigheid.

Irie staat voor een democratische wereld, waar “menselijkheid” op de eerste plaats komt en waar elkaars normen en waarden worden gerespecteerd.

Laat ons niet steeds streven naar MEER maar naar GENOEG om gelukkig te zijn. Als we delen is er voldoende op deze aardbol om aan allen een waardevol leven te bieden. Dan hoeven de mensen hun land niet te ontvluchten om elders geluk te zoeken. Indien ieder bij zichzelf begint, leven we morgen in een paradijselijke wereld!

Vanaf 2014 is Irie lid geworden van de ‘ Conseil Consultatif de la solidarité internationale de l’administration de Saint-Josse’.

 Missie/Visie

Irie is een organisatie met een humane roeping, wil mensen in moeilijkheden helpen zonder onderscheid in ras, cultuur, geslacht, religie, levensbeschouwing of politieke opvatting. Ze wil dit realiseren door in eerste instantie in te zetten op de basisbehoeften van ieder mens.

Daarom heeft Irie deze basisbehoeften gedefinieerd:

–   Voedsel en drinkbaar water: Indien men geen voedsel of drinkbaar water ter beschikking heeft, wordt het zoeken ernaar een volledige dagtaak en wordt verdere ontwikkeling onmogelijk.

–   Onderdak: Een woning biedt bescherming tegen weersomstandigheden, insecten, roofdieren enzovoort.

–   Gezondheidszorg: Zonder een primaire gezondheidszorg zijn banale ziektes levensbedreigend.

–   Educatie en vorming: Goede scholing en vorming biedt een grotere zekerheid voor een betere toekomst.

–   Duurzame infrastructuur: Een duurzame infrastructuur en een gezond leefmilieu zijn noodzakelijk voor het welslagen op lange termijn.

Voor Irie is elk van deze basisbehoeften even belangrijk. Uit onderstaande cirkel blijkt dat de ene behoefte niet kan verwezenlijkt worden zonder de ondersteuning van de andere, bijvoorbeeld  een ziek kind of een kind met een lege maag kan niet aandachtig zijn op school.

De uitvoering van deze plannen past eveneens binnen het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. Je vindt onze projecten per duurzaam ontwikkelingsdoel op deze pagina.

Streven naar een humanere wereld.    

Jaarverslagen

Hieronder vindt u de jaarverslagen per werkingsjaar. 

2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 

Voor uw gemak hebben wij ook een interactieve tijdslijn ter beschikking die alle projecten bundelt.

Strategie

Om onze visie in de praktijk om te zetten wordt gewerkt met een pilootproject. Hieruit wil Irie een format halen dat ook toepasbaar is in andere rurale gebieden. Lokale basiskennis en medewerking van de plaatselijke bevolking is noodzakelijk voor het welslagen van het project. Irie werkt steeds samen met lokale vertrouwenspersonen die instaan voor ondersteuning en coördinatie ter plekke.

Irie wil al haar projecten toetsen aan een aantal waarden (hieronder voorgesteld). Dit zijn de ankers van Irie’s basisfilosofie die de duurzaamheid van elk project garanderen. Door deze holistische aanpak, waarbij rekening gehouden wordt met elk van deze punten, verzekert Irie een brede, duurzame,alles omvattende ontwikkelingshulp.

 
2de cirkel

Waar is Irie actief?

Onze projecten bevinden zich in en rond Odin Oto in het Zuiden van Kameroen.

2°45’32″N 10°48’19” E

GoogleMaps ging nooit ter plekke. Logisch want om er te geraken is er 60km aardeweg door de jungle te volgen. Niet bepaald Streetview-materiaal dus. Zoom even uit op de kaart en je krijgt een beter zicht.

Je vindt meer kaartjes en nuttige links op deze pagina.