Jij kan het verschil maken! Doe mee!

 

Gift of sponsoring

Je kan Irie steunen via bankoverschrijving
BE 20 9730 3738 6056
Of lees hoe je meer kan doen!

Schenk

Bij belangrijke gebeurtenissen in jouw leven

Geniet van het kado van schenken…

Steun door nalatenschap

testament, legaat, duo-legaat

 

Zet een actie op touw

laat je sponsoren of

organiseer een actie i.k.v. De Warmste Week

Meter- en peterschap

Word meter of peter van het project of van een individueel kind

 

Word vrijwilliger

Er is een brede waaier aan taken waarbij we jouw hulp kunnen gebruiken. 

Zowel hier in België als in Kameroen

Giften en sponsoring

Met een maandelijkse gift geef je kinderen uit extreem arme gebieden het hele jaar door kansen om uit die vicieuze cirkel te geraken. Op die manier kunnen ook zij hun dromen waar maken en werken aan zelfontwikkeling.

Zowel voor jou als voor IRIE is een doorlopende schenking een interessante formule:

 • Je bespaart tijd en kosten, want je betaling loopt automatisch
 • Je kunt je maandelijkse bijdrage op elk moment aanpassen of schrappen.
 • We kunnen onze programma’s beter op voorhand plannen.

Hartelijk bedankt voor je duurzaam engagement

Ik steun maandelijks en kies voor een doorlopende opdracht op naam van Irie ivzw

Rekeningnummer : BE20 973 0373860 56
Bic :  ARSPBE22

Met als mededeling het project dat u wenst te sponsoren

Ik steun eenmalig en stort op rekeningnummer BE20 973 0373860 56

Mijn bedrijf steunt Irie. Ik stort op het rekeningnummer van Irie
BE20 973 0373860 56
en bezorg het logo en de facturatiegegevens via irie.international@gmail.com

Het geluk vermenigvuldigt zich slechts wanneer je het met iemand deelt (Cesbron)

Schenk

Steun IRIE bij een blijde gebeurtenis , met je verjaardag, geboorte, huwelijk, nieuwe job, inwijding van je nieuwe woonst, je pensioen,…

Geef jij graag een extra dimensie voor de meest bijzondere en belangrijke momenten in jouw leven of in jouw bedrijf?

Staan jij of jouw onderneming binnenkort voor een mijlpaal?

Heb je een geboorte, huwelijk, een jubileum of een ander feest op de planning?

Deel deze momenten met IRIE en met de kinderen, vrouwen en boeren in het Zuiden en ondersteun hen, zodat ook hun dromen kansen krijgen om gerealiseerd te worden.

Zelfs een pijnlijke gelegenheid als een overlijden biedt kansen om het goede doel te steunen. De familie kan voorstellen om geen bloemen of kransen te geven, maar een gift over te maken voor de kinderen, vrouwen en boeren in het Zuiden.

Een tip voor jouw eerstvolgend belangrijke gebeurtenis: 

vraag aan jouw genodigden om als cadeau het bedrag dat ze zouden besteden te storten ten voordele van IRIE 

reknr BE 20 9730 3738 6056

met als mededeling: ‘de naam van jouw evenement’

Velen streven naar macht en geld; zij vergeten echter dat geluk en menselijkheid de belangrijkste doelen in een mensenleven zijn.

Steun door nalatenschap

Wil je jouw erfenis delen met kansarme kinderen, vrouwen, boeren uit het zuiden en daarnaast ook je nabestaanden niet vergeten?

Dat kan via je testament. Voor goederen gaat dat via schenking, voor immaterieel eigendom ( gaat dat via legaat.

Schenken van goederen

Goed om te weten is dat er twee soorten schenkingen bestaan:

 •  Een schenking van hand tot hand: de schenker draagt goederen – zoals geld, juwelen of meubelen – informeel over aan IRIE ivzw. Op dit soort van schenking hoeft IRIE ivzw geen belastingen te betalen.
 • Een schenking via notariële akte: onroerende goederen mag je alleen overdragen met een notariële akte. In Brussel moet IRIE zeven procent schenkingsrechten betalen, in Vlaanderen 5,5 procent.

Iedereen die wil, kan schenken aan IRIE ivzw.

Het volstaat om IRIE ivzw in uw testament op te nemen

Zo’n testament kan op verschillende manieren worden opgesteld.

 • Eigenhandig: je schrijft zelf je testament, met de hand. Dit moet door jou gedateerd en ondertekend worden. Je moet dit vervolgens laten registreren bij het Centraal Register der Testamenten.
 • Notarieel/authentiek: je gaat naar een notaris en jullie stellen samen het testament op in aanwezigheid van twee getuigen. De notaris bewaart en registreert het testament.

Een notaris kan jou uitleggen wat in jouw specifieke situatie het beste aansluit bij jouw wensen. Bovendien bestaat er dan geen twijfel over de rechtsgeldigheid en authenticiteit van jouw testament.

Een geldsom nalaten via legaat

In jouw testament kan je IRIE ivzw via een legaat opnemen. Er zijn verschillende soorten legaten.

 • Een bijzonder legaat: je laat een specifiek geldbedrag of goed na, bijvoorbeeld een huis of kunstwerk.
 • Een legaat ten algemenen titel: je laat een bepaald percentage van jouw eigendom na.
 • Een algemeen legaat: je laat aan IRIE ivzw alles na, met eventuele uitzondering van andere legaten aan andere personen of organisaties.
 • Een duo-legaat: je geeft een deel van jouw nalatenschap aan IRIE ivzw en IRIE ivzw betaalt de erfbelasting op de hele erfenis.

Jouw erfenis, onze belofte

Wij garanderen dat jouw nalatenschap in goede handen is; bij een professionele organisatie die efficiënte en nuttige bestedingen doet ten voordele van kansarmen.

Hartelijk dank voor deze mooie daad.

 

Zo omschrijf je IRIE ivzw in jouw testament:

IRIE ivzw
Rogierlaan, 232 B
1030 Brussel

Verenigingsnummer BE 0846 015 489

Zet een actie op touw

Ben je creatief en heb je zin om zelf een actie op touw te zetten?

Een loopwedstrijd, een spelletje, inzamelactie, kwis, benefietevenement, een zwemwedstrijd, een feestje, een barbecue, pannenkoekenbak, kaas- en wijnavond, naai- of brei actie, voorleesactie,  fuif, concert, …, deelname aan De Warmste Week of eender welke originele actie … laat jouw actie sponsoren.

Doe mee met jouw school, bedrijf, gemeente, …..

Stortingen kunnen gebeuren op IRIE reknr BE 20 9730 3738 6056; met de vermelding van jouw actie. 

Wij gedragen ons alsof comfort en luxe de voornaamste levensbehoeften zijn, terwijl om echt gelukkig te zijn we alleen iets nodig hebben dat ons enthousiasme kan opwekken (Kinsley)

Meter- en peterschap

IRIE steunt de EDUCAM-site in Odin Oto, in het zuiden van Kameroen.

Deze site bestaat uit de lagere school ‘Les Lionceaux’, het internaat voor meisjes en voor jongens, het vrouwenhuis ‘Beminga’, waar jonge vrouwen terecht kunnen voor opleiding of voor een kortstondig verblijf bij problemen, het agrarisch opleidingscentrum voor jongeren en boeren. Voor de uitbreiding, het onderhoud van de infrastructuur en voor het betalen van de leerkrachten en het personeel heeft IRIE ivzw de nodige middelen nodig.

Bedankt voor het mooie gebaar. Het geeft jongeren een betere toekomst.

Peterschap van het project

Word peter of meter van de EDUCAM-site door storting van
75 EUR/j op
IRIE reknr BE 20 9730 3738 6056
met de vermelding van ‘steun EDUCAM’.

 Zo steun je de hele site, die de lokale bevolking een betere toekomst kan bieden door het geven van vorming aan zowel kids als volwassenen.

Word peter of meter van een kind

Met 25 EUR/maand steun je een kind op ‘Les Lionceaux’ door de schoolkosten voor je rekening te nemen. 

Met 45 EUR/maand steun je een kind in ons internaat. Deze kinderen krijgen naast opleiding ook alle nodige zorgen en minstens 1 evenwichtige warme maaltijd per dag dankzij jouw steun.

Word vrijwilliger

In België:

Uw inzet is onmisbaar voor onze dagelijkse werking.

Dagelijks hebben wij mensen nodig die een deel van het werk op zich kunnen nemen; zoals :

 • administratie: opmaak van subsidieaanvragen, gegevens beheren, vertalen, antwoorden op e-mails, boekhouding, verslagen maken van vergaderingen,
 • communicatie: sensibiliseringswerk, voordrachten en workshops geven in scholen en bedrijven
 • organisatie van evenementen, samenwerking met scholen en verenigingen, 
 • grafische vormgeving: folders en publiciteit verzorgen, opmaak fotoboeken,…

We zijn op zoek naar mensen die Engels, Nederlands of Frans als moedertaal hebben of die daar een grondige kennis van hebben.

 

In Kameroen:

 • Ingenieurs voor het meehelpen en ontwikkelen van het Educatief en landbouw-project in het zuiden van Kameroen.
 • Helpende handen bij de bouw van infrastructuur.
 • Fotografen die mooie foto’s kunnen maken voor de IRIE website, dossiers, Facebook, etc.
 • Biologen en specialisten voor het opzetten van een programma voor de bescherming van fauna en flora in het gebied dat aanleunt aan ‘Reserve de Campo Ma’an’ in het zuiden van Kameroen.
 • Ondernemers om vrouwen en boeren te steunen in het opzetten van hun eigen bedrijfje.
 • Leraren om de school ‘Les Lionceaux’ te ondersteune

Contacteren kan op: Irie.international@gmail.com

Vermeld er ook jouw telefoonnummer bij waarop we je kunnen bereiken.