Terug van een interessante werk-reis in Kameroen! 08/2012

Hallo lieve mensen,

De container met het medisch materiaal en materiaal voor de dorpelingen is vertrokken vanuit Antwerpen en zal pas eind oktober ter bestemming zijn.

Een tweede container met al het schoolmateriaal vertrekt binnenkort en wordt geschonken aan een school in Yaoundé ” GROUPE SCOLAIRE BILINGUE NDEMA”. ( zie hoofdstuk school voor meer gegevens)

Vermits wij nog niet over genoeg financiële middelen beschikken om de school in Zouameyong te bouwen geven we dit materiaal liever aan de kinderen die het onmiddellijk kunnen gebuiken.

Onze reis was vermoeiend, maar we zijn blij en voldaan! Wij hebben heel wat bereikt !

Contacten met het Ministerie van Onderwijs en van Volksgezondheid waren vruchtbaar. ( zij wensen een contract voor medewerking, met Irie , te ondertekenen : hiermee worden douane en administratieve formaliteiten vergemakkelijkt)

Voor het medisch centrum te Zouameyong werd een hoofdverpleger aangesteld, die betaald zal worden door het Ministerie. Wij hebben samen met een arts een controle-orgaan opgericht voor de werking en het beleid van het Medisch Centrum. Irie wordt hierin vertegenwoordigd.

Wij hebben Mevr Kerdo Rosaline ontmoet, die met haar vereniging ” Les Robins” in Valence – Frankrijk brillen inzameld. Zij schenkt ons 6000 brillen !!!

Wij hebben beklijvende reportages van:

-een wees die ondanks zijn onmenselijke levenswandel verpleger werd.

-een straatarme jonge, misbruikte , maar fiere moeder die nu een modellenbureau leidt.

-een jonge moeder, die verstoten werd door haar echtgenoot omdat die een tweede vrouw nam en door gebrek aan voorbehoedsmiddelen geen nieuwe relatie aandurft.

-een werknemer op de plantage Odin Oto, die zo blij is en die leiding wil geven aan het project terplaatse.

-een pas afgestudeerde student Sociologie die werk wil en de moed niet laat zakken ondanks de armoede waarin hij en zijn companen leven,…

In tijden van armoede is hoop de beste overlevingsstrategie. Mensen die berusten in de armoede zakken steeds verder weg en hebben geen verwachtingen meer van het leven. 

U ziet maar; er is nog heel wat te doen! Elke uitgereikte hand doet wonderen!!!

Tot binnenkort!

IRIE-team

Geef een antwoord