Het eerste leven is gered in Zouameyong !!!

Het kliniekje was nog geen maand open en het eerste leven is gered.

Een man was in coma gevallen in ’t midden van ’t regenwoud. Een dorpeling van Zouameyong ontdekte hem en droeg hem naar de pas geïnstalleerde kliniek.

Hij kreeg een infuus, kwam tot bewustzijn en vroeg : “Waar ben ik toch ?”. Fier antwoorden de dorpelingen :”In de nieuwe kliniek van Zouameyong !!!” Zij bereidden lekkere maaltijden en de patiënt herstelde vlug. Toen hij helemaal opgekikkerd was en de hoofdverpleger hem vertelde dat hij huiswaarts mocht keren vroeg hij om nog langer te blijven. ” ‘k Heb van mijn leven in zo’n goed bed geslapen. Mag ik nog wat blijven? T’is hier wel de hemel op aarde !” Genezen, dankbaar en blij is hij vertrokken en heeft dit verhaal doorverteld aan iedereen die het horen wou.

Kameroen dec12 424

Geef een antwoord