Ouderloze kinderen kunnen nergens terecht. Hun heden en toekomst bevindt zich op straat.

Er is een grote nood aan weeshuizen. Een controle-orgaan, die zich bekommerd om de goede werking en die onverwachte bezoeken brengt, is meer dan aangewezen.

Uit verhalen van volwassen geworden weeskinderen horen we dat de kinderen soms nog beter op straat leven dan in sommige weeshuizen waar zij mishandeld worden en honger lijden.

Waarnemers ter plaatse:-Mevr. Germaine Avidjam Edi’i en-Mevr. Marie-Louise  Elemva N’Tyam ( épouse Nna-Ndo ) Informatiegevers:-A.C. de Femmes de L’EPC-
Overige informatie: er zijn heel wat weeskinderen in Kameroen . Meestal worden zij opgevangen in andere gezinnen, maar door armoede kan dit niet altijd. Er is een dringende nood aan een weeshuis voor de vallei van de Ntem, Yaoundé,…..Bescherming van de rechten van het kind zijn zogoed als onbestaande. In streken waar armoede en honger heerst zijn kinderen de eerste slachtoffers en worden vaak ge- en misbruikt door volwassenen.
20 november = UNIVERSELE DAG VAN HET KIND