In september 2015 starten we met het eerste klasje.

De bouw van de eerste lokalen is gestart in juli 2014 en het gebouw wordt afgewerkt in juli 2015.

De bouw van drie bijkomende klassen startte in februari 2017.

De school liep goed. Leerlingen moesten echter van ver komen; de dorpen liggen wijd verspreid. Er waren leerlingen die meer dan 1u30 stapten om aan school te geraken. De bouw van een internaat drong zich op. In 2018 werd, dankzij een partnership met Maggie Program en helpende handen van de lokale bevolking een internaat gebouwd.

IRIE voorziet de bouw van een school voor kleuter- en basisonderwijs. Volgende doelstellingen worden nagestreefd:

  1. Basisontwikkeling: Verhogen van de alfabetiseringsgraad van de lokale jeugd.
  2. Empowerment: Kinderen bewust maken van hun capaciteiten en talenten in plaats van hun problemen en tekortkomingen. Door het volgen van een basisopleiding worden de kinderen geëmancipeerd en kunnen ze zelf ontdekken waartoe ze in staat zijn. Hierdoor wordt autonomie gestimuleerd en kunnen kinderen op latere leeftijd bijdragen aan de ontwikkeling van hun samenleving.
  1. Duurzame ontwikkeling: Wanneer kinderen een opleiding volgen, stijgt de kans dat ze hun dromen en doelen kunnen bereiken. Toekomstige generaties kunnen hiervan de vruchten plukken doordat ook de kinderen van deze kinderen meer kansen zullen krijgen op een opleiding.
  2. Rechtvaardigheid: Irie wil opkomen voor een meer rechtvaardige wereld, waarin kinderen worden gezien als belangrijke actoren voor de toekomst van de samenleving.
  3. Kinderrechten: Strijd tegen kinderarbeid, vaak hebben kinderen binnen het gezin verplichtingen en  verantwoordelijkheden. Door het verlenen van de mogelijkheid voor basisonderwijs wil Irie  de nadruk leggen op de kinderrechten en voornamelijk hun recht op onderwijs en ontwikkeling.
  4. Gendergelijkheid: Extra aandacht wordt besteed aan het aantrekken van meisjes naar het basisonderwijs. In Zuid Kameroen wordt voornamelijk meisjes een basisopleiding ontzegd. Zij dragen een grote verantwoordelijkheid binnen het gezin (water halen, maaltijden bereiden, zorgen voor kinderopvang, op het land werken, …), het is daarom van groot belang een mentaliteitswijziging te bewerkstelligen.
  5. Mondiale solidariteit: Verscheidene scholen uit Brussel, Dworp, Pepingen gaven materiaal voor de uitrusting van de toekomstige school.

 

De school zal onderwijs bieden aan ongeveer 200 leerlingen. Er worden zeven klassen voorzien, een verblijfplaats voor de directeur, een waterput voor drinkbaar water, toiletten, een refter, een keuken, een EHBO ruimte en een speelplein.

A lot of children want to go to SCHOOL !!!CREATIVITY ;)))

With a lot of LOVE !!!We need water everyday !!!

We need water everyday !!!

Building the first classroom in Zouameyong ( 2014)
Building the first classroom in Zouameyong ( 2014)
First classroom for Zouameyong ( 2014)
First classroom for Zouameyong ( 2014)
Bouw van eerste klas ( 2014)
Bouw van eerste klas ( 2014)

Bouw 3 bijkomende klassen (2017)

Aankoop & schenking + Aanleg terrein: 2011
Soort: bouw in stenen structuur 2013-2014
Medewerking van:Ministerie van onderwijs Kameroen
Start werken:2013
Voorziene oplevering:eind 2014
 start van eerste klasje september 2015
bouw 3 bijkomende klassen (met de hulp van West-Vlaanderen)  februari 2017
 studie internaat februari 2017