Huisvesting voor medewerkers van de plantage

Nauw verwant met de aanleg van de plantage, is de opbouw van de omringende huisvesting.  Hier kunnen de werknemers van de plantage verblijven. Deze verblijfplaatsen werden gerealiseerd in december 2011, ze worden uitgebreid vanaf 2013.

Houses in plantation
Houses in plantation

Weeshuis

Irie gaat echter voor een brede aanpak en houdt ook rekening met de zware aidsproblematiek. In Afrika leven volgens officiële schattingen 13 miljoen aidswezen waarvan ongeveer een kwart miljoen in Kameroen. Deze kinderen groeien meestal alleen op of worden, naar traditie, door familie opgevangen.  Deze families leven vaak zelf in ernstige armoede en hebben de middelen niet om een extra mondje te vullen. Kortom, zij worden aan hun lot overgelaten, wat leidt tot ondervoeding, verwaarlozing, mishandeling, verkrachtingen,… Om een hand uit te reiken naar deze kwetsbare groep richt Irie een weeshuis op. Dit zal onderdak en opvang vormen voor een 30tal kinderen die momenteel moeilijk ergens terecht kunnen.

Doelstellingen:

  1. Opvang: Bedoeling is een plek te creëren waar de kinderen terecht kunnen, een thuis waar ze gerespecteerd en opgevangen worden.
  2. Vorming en ontwikkeling: Doordat de kinderen opgroeien in een veilige omgeving met andere kinderen , kunnen ze verder  ontwikkelen, voornamelijk op sociaal gebied, maar ook op vlak van zelfwaarde en identiteit.
  3. Duurzame ontwikkeling: Kinderen die in een veilige omgeving opgroeien kunnen zich volledig ontwikkelen en hun dromen en doelen waarmaken. Hiervan kunnen ook toekomstige generaties de vruchten plukken.
  4. Rechtvaardigheid: Irie wil opkomen voor een meer rechtvaardige wereld, waarin kinderen worden gezien als belangrijke actoren voor de toekomst van de samenleving.

Voor het weeshuis wordt een slaapzaal voor 30 bedden voorzien, één sanitaire ruimte en een wasplaats.

The future???
The future???

Opvangcentrum voor tienermoeders

Een volgende initiatief is het bouwen van een opvangcentrum voor een twintigtal tienermoeders. Hiermee wil Irie een veilige omgeving creëren voor jonge moeders die door hun familie uit dorpen worden weggejaagd. Ze worden uitgesloten uit de dorpsgemeenschap en gaan op die manier een miserabele toekomst tegemoet. Gevolgen hiervan zijn een gebrek aan inkomen (waardoor prostitutie vaak een oplossing is), een gebrek aan gezondheidszorg voor, tijdens en na de bevalling. Vaak geraken ze in een vicieuze cirkel van algemene armoede zonder toekomst voor henzelf  of hun kinderen.

Discriminatie en achterstelling van de vrouwen wordt tegengegaan. Aandacht moet worden besteed aan de reproductieve en seksuele rechten van de vrouw en dit door voorlichting, medische hulp,… Door de bouw krijgen jonge moeders een plek waar ze onderdak vinden, raad kunnen vragen, medisch kunnen geholpen worden en in het algemeen kunnen worden bijgestaan voor, tijdens en na de bevalling.

Verdergaande medische hulp zoals hulp bij bevalling en aidsverzorging kan worden verleend in de medisch hulppost die reeds door Irie werd gerealiseerd in 2012.

Voor het opvangcentrum wordt een slaapzaal voorzien voor een twintigtal tienermoeders en één sanitaire ruimte. De refter, de uitgeruste keuken, het speelterrein en de waterput worden gemeenschappelijk gebruikt door zowel de school als het weeshuis als het opvangcentrum.

Shelter for teenage mothers
Shelter for teenage mothers