Tot nog toe werden er nog geen acties ondernomen ter preventie van malaria bij de plaatselijke bevolking

Wij plannen diverse acties .

De ganse vallei van de N’tem zal gesensibiliseerd worden.

Aanmaak van affiches en sensibiliseringscampagnes:  
Soort: allerlei campagnes  
Medewerking van:  
Start acties:2012  
Voorziene oplevering: tot malaria verdwenen is  
Definitieve oplevering:  
Moeilijkheden zoveel mogelijk mensen bewust makenVan het belang van preventie  
Resultaat:  
Malaria-preventie Naam presentator:   Notulen :  
Affiches plaatsen in dorpen en dispensaria
Plannen voor preventie-campagnes maken.
Waarnemers: Informatiegevers:
   
DOEL: zoveel mogelijk volwassenen bereiken met de campagnes in de dorpen.In het dispensarium  voorlichtings-sessies houden.
 
Conclusies: we krijgen veel medewerking van de bevolking en van de overheid.
 
Actiepunten:  campagnes voorbereiden- Verantwoordelijke persoon: Deadline: tot malaria overwonnen is
     
     

Tot nog toe werden er nog geen acties ondernomen ter preventie van malaria bij de plaatselijke bevolking

Wij plannen diverse acties .

De ganse vallei van de N’tem zal gesensibiliseerd worden.