Wat doet Irie per duurzaam ontwikkelingsdoel (Verenigde Naties)?

Toen Irie in 2012 werd opgestart werd vertrokken vanuit de gedachte dat er een aanpak op alle fronten nodig zou zijn om tot een duurzame verandering te komen. Deze zijn hieronder onderverdeeld volgens de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN

1 Geen armoede

Irie is actief in een zeer arme streek. Om tot duurzame verandering te komen is de strijd tegen armoede cruciaal. Dat los je niet op door mensen geld te geven, dat los je op door ze onderwijs aan te bieden zodat ze een job kunnen vinden en door jobs te creëren. Daar lees je meer over in de volgende punten.

2 Geen honger

3 Gezondheid en welzijn

Projecten die reeds werden uitgevoerd:

4 Kwalitatief onderwijs

Kwalitatief onderwijs is de 4de doelstelling van de Verenigde Naties. Binnen het project van Irie vind je deze doelstelling terug in verschillende deelprojecten:

5 Gelijkheid tussen man en vrouw

Vrouwen hebben in een aantal opzichten minder kansen dan mannen in de Kameroense samenleving. Binnen onze projecten streven we ernaar deze ongelijkheid weg te werken.

  • Bouw vrouwenhuis
  • Gendergelijkheid bij aanwervingen

Steun aan meisjes en vrouwen

6 Proper water en sanitair

Drinkwater, dat was een van de eerste zorgen binnen het project. Intussen hebben we zelfs een watertoren gebouwd om de verschillende delen van het project makkelijk te kunnen bevoorraden.

Lees meer over drinkwatervoorziening 

Ook sanitair wordt niet vergeten. De school heeft een sanitair blok.

7 Betaalbare en groene energie

Sinds 2019 zijn er zonnepanelen geïnstalleerd op een aantal gebouwen van het project. Dit laat o.m. ook communicatie toe en de uitbouw van avondonderwijs voor vrouwen.

9 Industrie, innovatie en infrastructuur

Van bij de start is het de bedoeling dat het project op termijn zelfvoorzienend wordt.

10 Verminderde ongelijkheid

De discriminatie tussen man en vrouw, daarover vertelden we al bij punt 5.

De discriminatie van albino’s is wijd verspreid in Afrika. Irie aarzelt niet om ook hieraan aandacht te besteden. De kinderen op school kregen sinds 2019 een voorbeeld: een albino-juf

11 Duurzame steden en gemeenschappen

Bij het starten van het project hebben we samengewerkt met experts ter zake om de duurzaamheid in acht te nemen.

Je leest er hier meer over.

13 Klimaatactie

Wij houden duurzaamheid in het achterhoofd en doen er alles aan om de voetafdruk van ons project beperkt te houden:

  • maximaal gebruik maken van lokale handelaars en ambachtslui (minder uitstoot door transport)
  • maximaal gebruik van hernieuwbare energie en herbruikbare materialen

14 Leven onder water

Dit is midden in de jungle de UN-doelstelling waar we het minst voor kunnen doen. Hoewel… een van de manieren om evenwichtige voeding mogelijk te maken is het verbeteren van de waterkwaliteit in vijvers in de buurt en het uitzetten van vis. Op dit moment nog toekomstplannen…

Visvijver en

15 Leven op het land

Op onze plantages worden verdelgers en gemanipuleerde gewassen geweerd.

16 Vrede, gerechtigheid en sterke overheden

Om het project zo goed mogelijk in te bedden zijn wij voortdurend in overleg met de lokale, regionale en nationale overheden in Kameroen.

17 Partnerships voor de doelen

Irie wil ook een verbindende rol opnemen. Een overzicht van partnerships kan je hier vinden, er is ook een lijst van sponsoracties uit het verleden.

Beniuwd naar de chronologische volgorde van dit alles? Check dan onze tijdslijn!