“Think global to act local”

Internationale samenwerking is noodzakelijk om duurzaam om te springen met onze planeet en dit met respect voor de identiteit van elke streek.

IRIE wil bruggen bouwen tussen wetenschappelijke kennis en de dagdagelijkse praktijk.

DUURZAME PROJECTEN uitbouwen i.v.m.:

-Jeugd, ouderen, personen met beperking en vrouwen: aandacht voor kwetsbare groepen

-platteland en natuur: het bevorderen van de kwaliteit van het samenleven op het platteland ( armoedebestrijding, natuur- en dierenwelzijn, biodiversiteit, landbouwvoering, werkgelegenheid, blik gericht op de toekomstige ontwikkeling van het dorpsleven, de dorpsomgeving, de dorpsgemeenschap, mensen van de dorpsgemeenschap betrekken bij de lokale gemeenschappen; boeren, scholen, bejaardentehuis, lokale evenementen organiseren…)

Jongeren en ouderen terug in contact brengen met de natuur en het platteland: gemeenschappelijke tuinen, neerhofdieren, vormingen over de natuur en het platteland met de link naar Noord- Zuid, samenwerking met plaatselijke boeren en boerinnen, thema-avonden, gezinshappening, fiets-en wandel festival, inspiratiedagen, natuurworkshops, dikke truiendag, wekelijkse markt van streekprodukten,  …

IRIE werkt inclusief: voor mensen met beperking, kinderen uit kansarme gezinnen :elk kind in de wereld verdient aandacht: liefde, bescherming, opvoeding, instructie, genegenheid,…

-klimaat: duurzame energie, trage wegen,…

-waterkwaliteit

-cultuur en kunst: cultureel erfgoed bewaren (Erfgoed, landschap, gebruiken, verhalen, dialecten,…maken onderdeel uit van de streekidentiteit)

PARTNERS:

-lokale bevolking, verenigingen, organisaties, besturen, scholen, universiteiten, bejaardentehuizen…

De samenwerking van buurtbewoners, lokale verenigingen, organisaties, draagt bij tot een belangrijk maatschappelijk draagvlak. Op die manier wordt de lokale bevolking in staat gesteld om de zaken die zijzelf belangrijk vinden, aan te pakken via concrete projecten en wordt de identiteit van de streek bewaard.

Met de expertise, medewerking, communicatiekanalen,… van verschillende organisaties bereiken we een breed draagvlak.