Strategie

Om onze visie in de praktijk om te zetten wordt gewerkt met een pilootproject. Hieruit wil Irie een format halen dat ook toepasbaar is in andere rurale gebieden. Lokale basiskennis en medewerking van de plaatselijke bevolking is noodzakelijk voor het welslagen van het project. Irie werkt steeds samen met lokale vertrouwenspersonen die instaan voor ondersteuning en coördinatie ter plekke.

Irie wil al haar projecten toetsen aan een aantal waarden (hieronder voorgesteld). Dit zijn de ankers van Irie’s basisfilosofie die de duurzaamheid van elk project garanderen. Door deze holistische aanpak, waarbij rekening gehouden wordt met elk van deze punten, verzekert Irie een brede, duurzame,alles omvattende ontwikkelingshulp.

 

 
2de cirkel