Filosofie/Visie

Irie is een organisatie met een humane roeping, wil mensen in moeilijkheden helpen zonder onderscheid in ras, cultuur, geslacht, religie, levensbeschouwing of politieke opvatting. Ze wil dit realiseren door in eerste instantie in te zetten op de basisbehoeften van ieder mens. Daarom heeft Irie deze basisbehoeften gedefinieerd:

–   Voedsel en drinkbaar water: Indien men geen voedsel of drinkbaar water ter beschikking heeft, wordt het zoeken ernaar een volledige dagtaak en wordt verdere ontwikkeling onmogelijk.

–   Onderdak: Een woning biedt bescherming tegen weersomstandigheden, insecten, roofdieren enzovoort.

–   Gezondheidszorg: Zonder een primaire gezondheidszorg zijn banale ziektes levensbedreigend.

–   Educatie en vorming: Goede scholing en vorming biedt een grotere zekerheid voor een betere toekomst.

–   Duurzame infrastructuur: Een duurzame infrastructuur en een gezond leefmilieu zijn noodzakelijk voor het welslagen op lange termijn.

Voor Irie is elk van deze basisbehoeften even belangrijk. Uit onderstaande cirkel blijkt dat de ene behoefte niet kan verwezenlijkt worden zonder de ondersteuning van de andere, bijvoorbeeld  een ziek kind of een kind met een lege maag kan niet aandachtig zijn op school.

CIRKEL ENGELS IRIE