Over Irie

I R I E : “Intercultural Resources for International Evolution” Irie betekent ook: “alles wat goed is”, “vredelievende vibraties” (Jamaïca)

Wie zijn wij?

Irie is een organisatie met een humane roeping. Onafhankelijk en met respect voor verschillende culturen streeft Irie met een open en positieve ingesteldheid naar geluk en vrede in de wereld. Wij werken naar een democratische wereld toe, waar “menselijkheid” op de eerste plaats komt, naar een maatschappelijk kader waar men elkaars normen en waarden dient te respecteren.

Dit doen we niet alleen door grote uitdagingen aan te gaan, maar ook door anderen te inspireren. Het golf-effect dat hier het gevolg van is, dient verder uit en vormt een voortdurende inspiratie voor mensen en bedrijven in de hele wereld.

Irie is een neutrale, onpartijdige en onafhankelijke organisatie. We verlenen hulp aan volkeren in moeilijkheden, zonder onderscheid van ras, cultuur, geslacht, religie, levenbeschouwing of politieke opvatting. Irie is volledig onafhankelijk ten opzichte van alle politieke, economische of religieuze machten. Wij zorgen ervoor dat het werven van fondsen op een ethische manier gebeurt. De verworven fondsen worden zeer oplettend gebruikt voor het verwezenlijken van onze projecten.

Wat doen wij?

We werken samen met de plaatselijke bevolking, bouwen relaties op, verhogen de kwaliteit van het leven in Noord en Zuid. Projecten worden in hun geheel gezien:

  • Onderwijs kan niet zonder een goede gezondheidszorg
  • Voedselzekerheid kan niet zonder een degelijke landbouw
  • Emigratie wordt verminderd door duurzame ontwikkeling
  • Economische groei
  • Perspectief en vertrouwen in eigen land

Al deze zaken hangen samen en worden zoveel mogelijk in de goede volgorde aangepakt, project per project.

Doelstellingen:

  • De integriteit en de autonomie van de betrokkenen bevorderen
  • Respect voor de menselijke waardigheid.
  • Gerechtigheid, gelijkheid en verdraagzaamheid bevorderen in al zijn vormen en overal ter wereld.
  • Streven naar een eerlijke, vredelievende wereld vol diversiteit.
  • Iets betekenen voor anderen