About Irie

I R I E : “Intercultural Resources for International Evolution” Irie also means: “all that is good”, “Peaceful vibrations”

Who are we?

Irie is an organization with a human vocation. Independently and with respect for different cultures IRIE seeks an open and positive attitude towards happiness and peace in the world.

We work towards a democratic world, where “humanity” comes first and a social context where everyone’s beliefs and values are to be respected. We don’t do this just by accepting challenges, but also by inspiring others. The ripple effect of this further waves out and becomes a continuous inspiration for people and businesses around the world.

Irie is a neutral, impartial and independent organization. Irie provides assistance to people in difficulty, without distinction of race, culture, gender, religion, ideology or political opinion. Irie is completely independent of all political, economic or religious organisations. We ensure our fundraising is done in an ethical manner. The acquired funds are used under close supervision for the realisation of our projects.

What do we do?

We work with local communities, to build relationships and improve the quality of life in the North and South. Projects are seen out in their entirety:

 • Education requires well developed health care
 • Reliable food supply needs a solid agriculture
 • Emigration can be reduced by sustainable development
 • Economic growth
 • Perspective and confidence in their own country

All these items are related and are addressed as much as possible in the right order, project by project.

Objectives

 • Promote integrity and autonomy between the stakeholders.
 • Respect for human dignity.
 • Promote justice, equality and tolerance in all its forms everywhere on this world.
 • Strive for a fair, peaceful world full of diversity.
 • Mean something to others

I R I E : “Intercultural Resources for International Evolution” Irie betekent ook: “alles wat goed is”, “vredelievende vibraties” ( Jamaïca )

Wie zijn wij?

Irie is een organisatie met een humane roeping. Onafhankelijk en met respect voor verschillende culturen streeft Irie met een open en positieve ingesteldheid naar geluk en vrede in de wereld. Wij werken naar een democratische wereld toe, waar “menselijkheid” op de eerste plaats komt, naar een maatschappelijk kader waar men elkaars normen en waarden dient te respecteren. Dit doen we niet alleen door grote uitdagingen aan te gaan, maar ook door anderen te inspireren. Het golf-effect dat hier het gevolg van is, dient verder uit en vormt een voortdurende inspiratie voor mensen en bedrijven in de hele wereld. Irie is een neutrale, onpartijdige en onafhankelijke organisatie. We verlenen hulp aan volkeren in moeilijkheden, zonder onderscheid van ras, cultuur, geslacht, religie, levenbeschouwing of politieke opvatting. Irie is volledig onafhankelijk ten opzichte van alle politieke, economische of religieuze machten. Wij zorgen ervoor dat het werven van fondsen op een ethische manier gebeurt. De verworven fondsen worden zeer oplettend gebruikt voor het verwezenlijken van onze projecten.

Wat doen wij?

We werken samen met de plaatselijke bevolking, bouwen relaties op, verhogen de kwaliteit van het leven in Noord en Zuid. Projecten worden in hun geheel gezien:

 • Onderwijs kan niet zonder een goede gezondheidszorg
 • Voedselzekerheid kan niet zonder een degelijke landbouw
 • Emigratie wordt verminderd door duurzame ontwikkeling
 • Economische groei
 • Perspectief en vertrouwen in eigen land

Al deze zaken hangen samen en worden zoveel mogelijk in de goede volgorde aangepakt, project per project.

Doelstellingen:

 • De integriteit en de autonomie van de betrokkenen bevorderen
 • Respect voor de menselijke waardigheid.
 • Gerechtigheid, gelijkheid en verdraagzaamheid bevorderen in al zijn vormen en overal ter wereld.
 • Streven naar een eerlijke, vredelievende wereld vol diversiteit.
 • Iets betekenen voor anderen

I R I E : “Intercultural Resources for International Evolution” Irie veut dire aussi: “tout ce qui est bien”, “Vibrations de paix”

Qui sommes-nous?

Cette page est en construction. Merci de bien vouloir patienter. Irie is an organization with a human vocation. Independently and with respect for different cultures IRIE seeks an open and positive attitude towards happiness and peace in the world. We work towards a democratic world, where “humanity” comes first and a social context where everyone’s beliefs and values are to be respected. We don’t do this just by accepting challenges, but also by inspiring others. The ripple effect of this further waves out and becomes a continuous inspiration for people and businesses around the world. Irie is a neutral, impartial and independent organization. Irie provides assistance to people in difficulty, without distinction of race, culture, gender, religion, ideology or political opinion. Irie is completely independent of all political, economic or religious organisations. We ensure our fundraising is done in an ethical manner. The acquired funds are used under close supervision for the realisation of our projects.

What do we do?

We work with local communities, to build relationships and improve the quality of life in the North and South. Projects are seen out in their entirety:

 • Education requires well developed health care
 • Reliable food supply needs a solid agriculture
 • Emigration can be reduced by sustainable development
 • Economic growth
 • Perspective and confidence in their own country

All these items are related and are addressed as much as possible in the right order, project by project.

Objectives

 • Promote integrity and autonomy between the stakeholders.
 • Respect for human dignity.
 • Promote justice, equality and tolerance in all its forms everywhere on this world.
 • Strive for a fair, peaceful world full of diversity.
 • Mean something to others